Pomiń nawigację

Temat

„Kompetencje dla sektorów 2” – oferta szkoleniowo-doradcza dla branży handlowej

Polscy przedsiębiorcy jeszcze do 30 czerwca 2023 roku mogą uzyskać wsparcie Funduszy Europejskich w zakresie szkoleniowo-doradczym w programie „Kompetencje dla sektorów 2”, organizowanym przez Polską Agencję...

27 września 2022

We wrześniu br. PARP rozpoczęła realizację kolejnej edycji projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów”

W  2022 r., ramach projektu PARP wdraża program pn. Adaptacja zawodowa i wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród kobiet – uchodźców wojennych z Ukrainy. Celem programu jest aktywizacja zawodowa kobiet, ob...

27 września 2022

PARP ogłasza wyniki konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. 122 firmy otrzymają niemal 50 mln dofinansowania z Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła ostatnią edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP” finansowanego z Programu Polska Wschodnia (POPW). 122 spośród 395 złożonych wniosków zo...

26 września 2022

Technologia w służbie medycynie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Connect & Scale UP

Bez rozwoju technologii współczesna medycyna by nie istniała. Już w środę 28 września odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Connect & Scale UP – „MedTech, czyli jak technologia wspiera medycynę i oc...

23 września 2022

Przedstawiciele EBOR rozmawiali z PARP o programie wsparcia dla ukraińskich MŚP i uchodźców

14 września 2022 r. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości odwiedziła delegacja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Głównym celem wizyty było omówienie możliwych sposobów wspólnego działani...

22 września 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wnioski z raportu „Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. Kompetencji”

System Rad Sektorowych ds. Kompetencji to istotny element kształtujący gospodarczą rzeczywistość, a także przyszłość wielu branż. To m.in. dzięki pracy Rad Sektorowych polski rynek ma dostęp do licznych op...

22 września 2022

Wiedza