11 października 2021

Ponad 18 mln zł z Funduszy Europejskich trafi do kolejnych 19 startupów z Polski Wschodniej

W dwunastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 40 startupów. Kwota złożonych wniosków przekroczyła 38 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze startupy gotowe do wprowadzenia swojego produktu na rynek. Ponad 18 mln zł trafi do 19 innowacyjnych firm.

Program jest skierowany do spółek  zarejestrowanych w jednym z województw makroregionu Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie), które pomyślnie zakończyły inkubację w jednej z Platform startowych.

Przedsiębiorcy dzięki programowi mają szansę na wdrożenie i rozwój innowacyjnych produktów oraz ulepszanie działań biznesowych. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazła się m. in. aplikacja inteligentnego trenera piłki nożnej, innowacyjny, mobilny system optyczny czy platforma do zarządzania płynnością finansową w organizacji. Na pomysłodawców wciąż czeka w konkursie ponad 120 mln złmówi Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Otrzymane środki można przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego lub na wynagrodzenia personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane także na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją testową.

W dwunastej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczyło branży IT, sportu, nauki i nieruchomości. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Wschodniego Akceleratora Biznesu (7 projektów), Start in Podkarparckie (6), Unicorn Hub (3), Hub of Talents 2 (2) oraz Startup Heroes (1).

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach 16. rundy konkursu, który zakończy się 10.11.2021 r. Nabór wniosków w ramach ostatniej, 17. rundy konkursu, zakończy się 30.12.2021 r.

Lista rekomendowanych wniosków w 12. rundzie

Więcej informacji o konkursie


Opublikowano: 11.10.2021 12:01
Poprawiono: 11.10.2021 12:01
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: